background

Kosher Sertifikası Veren Firmalar

Kosher diğer bir deyişle koşer, Musevi inancına uygun olarak üretilmiş ürünlerin tasdik edilmesine verilen isimdir. Islam dinine göre ‘Helal’ kelimesi ne anlama geliyorsa, Musevilikte de ‘Kosher (koşer)’ kelimesi o anlama gelmektedir.

Musevi din adamları tarafından yerinde kontrol edilen gıda ürünlerinin teçhizattan malzemeye tüm sürecin Kosher kurallarına uygun olarak olması gerekmektedir. Kontroller sonucu bir problem çıkmaması halinde üretimi gerçekleşen ürünlere Kosher belgesi verilir

Kosher Belgesi Nasıl Alınır?

Herhangi bir gıda ürününün bu belgeyi alabilmesi için seçilen ürünün veya ürünlerin İsrail Haham başlığından onaylı bir haham tarafından üretim yerinin denetimden geçmesi gerekir. Musevi inancına göre yasak olmayan ürünlerin üretimi gerçekleşebilir. Birkaç basit adımlardan sonra belgeniz kolay bir şekilde hazır olur. Bu belge sayesinde üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünleri yurtiçi ve yurtdışında kolay ve güvenilir şekilde tanıtımını yapıp satışını gerçekleştirebilirsiniz.

Kosher Belgesi Neden Alınmalıdır?

Bu belge sayesinde alınan ibare sadece Museviler için aranan bir özellik değildir. Müslümanlar tarafından da tercih edilen bu ibare sayesinde ürünlerin içerisinde domuz eti ve türevlerinin olmadığı bilinmektedir.

İhracat yapmayı düşünen işletmelerin koşer sertifikası veren firmalardan bu belgeyi almaları gerekmektedir. Alınan bu belge sayesinde işletme sahipleri ürünlerini ön plana çok rahat çıkartabilirler.

Her geçen yıl Kosher sertifikası veren firmaların artış yaşaması Kosher ibareli bu ürünlerin gün geçtikçe Pazar paylarını artırdığı anlamına gelmektedir.

Koşer sertifikası veren firma olarak İsrail Haham başlığından onaylı çözüm ortaklığımız sayesinde koşer belgelendirme ve denetleme sürecinde sizlerin yanında olmaktayız.

Koşer Kapsamındaki Ürünler

Kosher sertifikası veren firmalardan farkımız profesyonel ve tarafsız yaklaşımlarımızla sürdürdüğümüz her bir çalışmamız sayesinde en güvenilir ve tercih edilen kuruluşlardan biriyiz.

Unutulmamalıdır ki Kosher sadece Musevi inancına değil birçok gruba içim uygundur. Veganlar, vejeteryanlar ve Müslümanlar gibi birçok grup için sertifikalı bu ürünleri tercih etmektedirler.